Wat is fairtrade?

We horen de term steeds vaker, fairtrade. Maar wat is het nu eigenlijk?  Weten wij wel waar onze producten vandaag komen en wie deze maken? In dit artikel leg ik uit waar fairtrade voor staat en wat dit betekent voor de gezichten achter de producten. Houd jij niet van lezen? Kijk het filmpje voor een goede uitleg!

Eerlijke handel
Fairtrade is eerlijke handel. Dat betekent dat de boeren of ambachtslieden in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. De omstandigheden waarin zij werken moeten menswaardig zijn, dat houdt in geen kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen en aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen.

Fairtrade is gebaseerd op respect voor mens en milieu, duurzame handelsrelatie, ondersteuning bij productontwikkeling en bedrijfsvoering en transparantie van de handelsketen 

Fairtrade criteria
Om een Fairtrade-keurmerk te kunnen dragen dient een product aan de volgende criteria te voldoen:

  • De producenten (vaak boerenorganisaties uit ontwikkelingslanden) kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.
  • De producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking.
  • De contracten met de koper of de invoerder worden zo veel mogelijk afgesloten voor een lange periode.
  • Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
  • De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en dwangarbeid en geen 'hongerlonen'.
  • Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de exportproducten worden geteeld.

Door een gecertificeerd Fairtrade product te kopen, draag je bij aan de vooruitgang van mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij!

Nederlands nl